เกี่ยวกับเรา


                            " Openland Seasoning " จาก บริษัท โอเพนแลนด์ ซีซันนิ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ
      ของ Openland Foods เกิดขึ้นจากการเพียรพยายามหาผงปรุงรสที่ไม่ใส่ผงชูรส มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
      ซึ่งทำให้พบว่า อาหารและขนมในประเทศไทยมีการใช้ผงชูรสในปริมาณมากเกือบทั้งสิ้น อันส่งผลต่อปัญหาด้าน
      สุขภาพของผู้บริโภคไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก เพราะผงชูรสสามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์
      ผลให้สมองส่วนหน้าทำงานผิดปกติ ส่งผลต่อการมองเห็น และก่อให้เกิดโรคอื่นๆอีกมากมาย 

                        " ทำอย่างไรให้อาหารและขนมอร่อย โดยไม่มีผงชูรส?" การหาคำตอบนี้จึงเป็นที่มาของธุรกิจ
       ผลิตและจำหน่ายผงปรุงรสที่นำส่วนประกอบจากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะอร่อย
       อย่างปลอดภัย ในขณะที่ผู้ขาย ก็สามารถชูจุดขาย "ไม่ใส่ผงชูรส (์No MSG)" ที่ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า
       และเพิ่มยอดขายสินค้าได้อีกด้วย

      
        สื่อ "นิตยาสารตั้งตัว" 


Powered by MakeWebEasy.com